HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
(PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA)

11.09.19 ZEBRANIA Z RODZICAMI

02.10.19 DZIEŃ OTWARTY

06.11.19 DZIEŃ OTWARTY

04.12.19 DZIEŃ OTWARTY

08.01.20 DZIEŃ OTWARTY

29.01.20 RADA KLASYFIKACYJNA ZA 1 PÓŁROCZE

30.01.20 II PÓŁROCZE

05.02.20 DZIEŃ OTWARTY

10-23.02.20 FERIE ZIMOWE

04.03.20 DZIEŃ OTWARTY

01.04.20 DZIEŃ OTWARTY

15.05.20 DZIEŃ OTWARTY- WYSTAWIENIE ZAGROŻEŃ

03.06.20 ZEBRANIA Z RODZICAMI-PROPOZYCJE OCEN

17.06.20 RADA KLASYFIKACYJNA