Drugi termin testów sprawnościowych.

13 czerwca 2019

24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 11:00 odbędą się dodatkowe testy sprawnościowe do klas sportowych. Rejestracja na obiekcie sportowym CLXII LO/SP 379.

Zapraszamy uczniów, którzy w pierwszym terminie brali udział w testach w innych szkołach lub z przyczyn losowych nie mogli do nich podejść. Jednocześnie informujemy, że honorujemy zaświadczenia z innych szkół o odbytych testach, jeśli zostały przeprowadzone wg wytycznych polskich związków sportowych.

Przypominamy, że aby podejść do testów/mieć uznane z innej szkoły, uczeń musi wybrać w systemie rekrutacyjnym  klasę sportową w CLXII LO oraz konkretną dyscyplinę. Konieczne jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do  uczestnictwa w testach sportowych/ uprawiania danej dyscypliny sportu/ uczęszczania do klasy o profilu sportowym.

Należy mieć strój oraz obuwie sportowe dostosowane do nawierzchni.