Dyżur wakacyjny dla zerówek – turnus IV (16 sierpnia – 31 sierpnia)

12 czerwca 2018

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.
Opłatę w wysokości 11,40 zł za jeden dzień żywieniowy, należy wpłacić na rachunek bankowy:
49 1020 1042 0000 8102 0221 8915.

W treści przelewu należy wpisać:
„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Szkole Podstawowej nr 379 – imię i nazwisko dziecka, ilość dni oraz termin pobytu”.