INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

9 października 2019

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół nr 128 w Warszawie stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Zespół Szkół nr 128 w Warszawie.
Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail iod_js@dbfotargowek.pl
Infromacja o przetwarzaniu danych osobowych 19.08.2019
klauzula dla rodziców z monitoringirm