O szkołach

Zespół Szkół nr 128

W związku z reformą oświaty dotychczasowe Gimnazjum nr 144 imienia Szarych Szeregów – szkoła z tradycją i nastawieniem na wychowanie patriotyczne i sportowe – przekształcone zostało w Szkołę Podstawową a dzięki staraniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów od września tego roku będzie również funkcjonowało CLXII Liceum Ogólnokształcące. Powołane Liceum Ogólnokształcące będzie kontynuatorem tradycji i sukcesów swoich poprzedników. W roku szkolnym 2018/2019 powstaną trzy oddziały klas pierwszych, w tym dwa sportowe i jeden ogólny. Klasy sportowe o szerokim spectrum dyscyplin – pływanie, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa czy lekkoatletyka powodują, że skupiamy wokół siebie młodzież, która ma możliwość rozwijać swoje pasje i zainteresowania , co ma wpływ i przekłada się na osiąganie przez uczniów wielu sukcesów sportowych. W naszej szkole umiejętnie łączymy również sport z nauką, czego wynikiem są sukcesy uczniów w konkursach interdyscyplinarnych na poziomach od warszawskiego po ogólnopolski. W klasie ogólnej przez trzy lata będzie realizowana innowacja pedagogiczna oparta na programie „ Podstawy ratownictwa i opieki nad chorymi”. Bazą dla realizacji innowacji jest istniejąca w szkole sala pierwszej pomocy, która spełnia najwyższe standardy dla tego typu pracowni. Pomoc merytoryczną zapewni Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, która obejmie również patronat nad klasą oraz Uczelnia Warszawska, która umożliwi uczniom udział w niektórych zajęciach Wydziału Ratownictwa Medycznego. CLXII Liceum Ogólnokształcące to szkoła, w której każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości. To szkoła z pomysłem na siebie . To szkoła przyszłości.