Inspektor Ochrony Danych

31 lipca 2018

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Szkoły Podstawowej Nr 379 im. Szarych Szeregów i CLXII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie została Pani Joanna Saj – Żukowska.

e – mail: IOD_js@dbfotargowek.pl