Komunikat Dyrektora SP nr 379 i Dyrektora CLXII LO do Rodziców

5 kwietnia 2019