Planowane klasy w roku szkolnym 2018/2019

27 marca 2018

W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 planujemy uruchomienie trzech oddziałów.

KLASA IA – OGÓLNA

 • klasa ratownicza z realizacją innowacyjnego programu edukacyjnego
 • klasa pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans”
 • współpraca: SGSP, Centrum Symulacji Medycznej WIM, Fundacja Anikar
Przedmioty rozszerzone:
 • biologia,
 • chemia
 • matematyka.
Języki obce:
 • język angielski – kontynuacja
 • język angielski medyczny
 • do wyboru – język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski
Charakterystyka klasy

Nauka w klasie ratowniczej daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji na różnych kierunkach. Absolwenci klasy o profilu ratowniczym, otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych. Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.  Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, biotechnologia, kosmetologia, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, ochrona środowiska, biologia, chemia, rolnictwo, leśnictwo, inżynieria biomedyczna – jeśli więc wyobrażasz siebie jako lekarza, rehabilitanta czy farmaceutę – to rozszerzenie specjalnie dla Ciebie.

Przedmioty punktowane:
 1. Język polski, matematyka
 2. .Biologia, chemia, matematyka  (dwa przedmioty z wyższą oceną )

 


KLASY SPORTOWE

KLASA I B
Przedmioty rozszerzone
 • język polski,
 • historia, WOS
 • język angielski.
Języki obce
 • język angielski – kontynuacja
 • do wyboru – język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski
Charakterystyka klasy

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: prawo, politologia, polonistyka, anglistyka, historia, kulturoznawstwo, socjologia, pedagogika. Jeśli lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, interesujesz się kinem, teatrem, poezją i innymi dziedzinami sztuki, fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi – klasa humanistyczna jest dla Ciebie!

Przedmioty punktowane:
 1. Język polski, matematyka
 2. Historia, WOS, język angielski  (dwa przedmioty z wyższą oceną )

 

KLASA I C
Przedmioty rozszerzone
 • matematyka,
 • geografia,
 • język angielski.
Języki obce
 • język angielski – kontynuacja
 • do wyboru – język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski
Charakterystyka klasy

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi, ale niekoniecznie zdecydowanych, co do wyboru kierunku studiów. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, ponieważ matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach wielu uczelni: uniwersytety ekonomiczne i przyrodnicze, politechniki a także SGH  czy SGGW.

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich, jak: archeologia, architektura krajobrazu,  budownictwo, ekonomia, etnografia, finanse i bankowość, geodezja i kartografia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, handel zagraniczny, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, zarządzanie.

Przedmioty punktowane:
 1. Język polski, matematyka
 2. Geografia, matematyka, język angielski  (dwa przedmioty z wyższą oceną )

UWAGA WAŻNE!

KLASY SPORTOWE

* Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w systemie międzyklasowym niezależnie od tego, który profil klasy wybierasz

DYSCYPLINY
 • zapasy
 • pływanie
 • piłka siatkowa
 • koszykówka
 • piłka nożna
 • lekkoatletyka

* Lekcje języków obcych odbywają się w systemie międzyklasowym

* Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Grupy są rekrutowane z  uwzględnieniem stopnia zaawansowania kandydata

* Uczeń ma możliwość wyboru drugiego języka obcego

 • język hiszpański
 • język rosyjski
 • język niemiecki