Propozycja ubezpieczenia dzieci

8 października 2019

Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko
Wniosko-polisa nr 170011143069075
Początek okresu ubezpieczenia: 01.10.2019. Koniec okresu ubezpieczenia: 30.09.2020.
Ubezpieczający: ZESPÓL SZKÓŁ NR 128
Adres: Turmoncka 2, 03-254 Warszawa
Telefon: 692790189
E-mail: SEKRETARIAT@SZKOLYSZARESZEREGI.EDU.PL
Link do ubezpieczenia dziecka.
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 128 ubezpieczenie