TESTY SPRAWNOŚCIOWE – AKTUALIZACJA

20 maja 2019

Każdy uczeń oprócz zaświadczenia lekarskiego musi przynieść ze sobą wydrukowane i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Klauzula oraz wzór oświadczenia znajdują się poniżej:

!!! Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w w procesie rekrutacji1 (1)

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego

 

Jednocześnie informujemy, że podczas testów sprawnościowych do klas sportowych we wszystkich dyscyplinach obowiązywać będzie punktacja zgodna z wytycznymi Polskich Związków Sportowych.